کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید


                                        کانچو شوکی ماتسویی

در سن ۱۳ سالگی کیوکوشین کاراته را در کیتا – نامارا دوجو در سال ۱۹۷۶ شروع کرده در سال ۱۹۸۰ به کمربند مشکی کیوکوشین نایل می شود و در مسابقات وزن آزاد ژاپن در حالی که فقط ۱۷ سال داشته به مقام چهارم  میرسد و  چندی بعد به عنوان ارشد هنبو در توکیو ژاپن اعلام می شود.در سال های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به مقام سوم در مسابقات وزن آزاد ژاپن دست می یابد و در همین مسابقات سال ۱۹۸۳ به مقام هشتم می رسد.

وقتی که مقام سومی جهان در مسابقات سال ۱۹۸۴ رسید مورد تشویق همگان قرار می گیردو در سالهای  ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ هم به مقام اول مسابقات وزن آزاد ژاپن دست پیدا می کند و در آخر با گذراندن آخرین مرحله از مسابقات کیوکوشین کاراته یا همان مبارزه ۱۰۰ نفر با زدن رکورد  لقب" نابغه ی بی نظیر" رو به خود اختصاص داد و در سال ۱۹۸۷ به جوانترین قهرمان جهان مسابقات وزن آزاد کیوکوشین کاراته مبدل گشت.
در سال ۱۹۹۲ ماتسویی کلاس خودش رو در آساکوسای توکیو . ودر ۲۶ آپریل ۱۹۹۴ ماتسویی به لقب کانچو نایل و نماینده سوسای اویاما گردید.بعد از فوت سوسای اویاما کانچو شوکی ماتسویی راه ایشان را با تمام تلاش پیش گرفت .
اوس