کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسامی ضربات دست کیوکوشین» ثبت شده است

اسامی و اصطلاحات مربوط به ضربات دست     

سیکن چودان تسوکی

ضربه پیستونی مشت به قسمت میانی

Seiken Chudan Tsuki

سیکن جودان تسوکی

ضربه پیستونی مشت به قسمت فوقانی بدن

Seiken Jodan Tsuki

سیکن اگواوچی

ضربه به چانه حریف (قوس از بالا)

Siken Ago uchi

سیکن کاجی تسوکی

ضربه دورانی به قسمت میانی بدن

seiken Kagi Tsuki

هیچی اوچی

ضربه با قسمت آرنج

Higi Uchi

اوراکن گامّن اوچی (شومن)

ضربه با بر آمدگی سیکن از روبرو به صورت

Uraken Gammen Uchi

اوراکن سایو اوچی

ضربه با بر آمدگی پشت سیکن به طرفین

Uraken Sayu Uchi

اوراکن هیزواوچی

ضربه بابر آمدگی پشت سیکن به قسمت پهلو

Uraken hizo Uchi

اوراکن مواشی جودان اوچی

ضربه باپشت سیکن-دورانی به سروگردن

Uraken mawashi jodon Uchi

شوتوگامّن سوتواوچی

ضربه تیغه دست از خارج به سر و گردن

Shuto Gamment soto Uchi

شوتوساکُتسواوچی

ضربه تیغه دست به ترقوه (به شکل ساتوری(

Shuto Sakotsu Uchi

شوتوساکُتسواوچی کُمی

ضربه با تیغه دست به ترقوه

Shuto Sakotsu Uchi Komi

شوتوسوهیزُ اوچی

ضربه تیغه از خارج به پهلو

Shuto soto hizo Uchi

شوتو گامّن اوچی اوچی

ضربه تیغه دست از داخل به سر و گردن

Shuto Gamment Uchi Uchi

تتسوئی

تیغه خارجی دست در حالت گره شده

Tettsui

نوکیته

نوک انگشت دست

Nukite

شوتی

پاشنه کف دست

Shotei

کوکن اوچی

مچ دست در حالت خم

Koken Uchi

هایتواوچی

تیغه داخلی دست (عضله شصت دست(

Haito Uchi

هیراکن

کف دست همراه با خمیدگی انگشتان

Hiraken

(توهو) دهان ببر

فاصله بین شصت دست با انگشت سبابه

Toho