کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

۳ مطلب با موضوع «آموزش کیوکوشین کای کاراته :: کمربندها» ثبت شده است


در کیوکوشین هفت کمربند وجود دارد که در زیر مشاهده میکنید

 

 

پایینترین درجه

 

موکیو

سفید

کیو ده

نارنجی

کیو نه

نارنجی

کیو هشت

آبی

کیو هفت

آبی

کیو شش

زرد

کیو پنج

زرد

کیو چهار

سبز

کیو سه

سبز

کیو دو

قهوه ای

کیو یک

قهوه ای

دان یک

مشکی

دان دو

مشکی

دان سه

مشکی

دان چهار

مشکی

دان پنج

مشکی

دان شش

مشکی

دان هفت

مشکی

دان هشت

مشکی

دان نه

مشکی

دان ده

مشکی

بالاترین درجه


 


 

فلسفه رنگ کمربند ها درکیوکوشین کاراته

 

کمربند سفید(شیرو ابی)

نشانه پاکی وصلح است .این درجه بمنزله صفحه خالی می ماند که داستان بلند کاراته روی آن نوشته می شود

 

کمربند نارنجی(اورنجی ابی)

سمبل انرژی وهمچنین نشانه پویایی وحرکت است،رنگ نارنجی خستگی وبی رمقی را رفع کرده  زیرا در این راه ریاضتها مضاعف وسختی ها دو چندانند

کمربند آبی(ااای ابی)

نشانه آرامش وصلح وهمچنین به معنای وفاداری است ،رنگ آبی از نظر سمبلیک همانند آبی بی  تلاطم دریاست

کمربند زرد(کرای ابی)

سمبل عقل وخرد است و افق روشن  را می توان   از آن اسباط کرد .کمربند زرد نشانه قدرت ذهنی است که موجب پیشرفت بلامانع میشود و در عضلات انرژی تولید میکند

کمربند سبز(میدوری ابی)

نشانه رشد وشکوفایی است .نماد  تعادل و توازن نیز میباشد در این رنگ جسم وروح هماهنگ شده و انرژهای منفی ومثبت  بدن را متعادل می سازد.از طرفی رنگ سبز سمبل  استقامت ،ارده وپشتکار میباشد

کمربند قهوه ای(چایر ابی)

سمبل استحکام وقوت  واقتدار  است . قهوه ای نشانه شرایط ویژه و مطلوب فیزیکی می باشد

کمربند سیاه یا مشکی(کورو ابی)

نمایانگر مرز مطلق است،مرزی که از نقطه شروع گذشته وبه نقطه پایان نرسیده است.کمربند سیاه نشانه بلوغ ورشد ساختاری کاراته کا میباشد.بعبارتی رنگ سیاه همه رنگها را میخورد ودر دل خود حل میکند.در این نقطه شروع فرد  میفهمد که باید خود را در این دریایی که قطره ای از آن است آماده سازد  ومراحل بعدی را فتح سازد

آئین نامه آزمون کمربند و کمیته آزمون فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایرانهـدف :
هدف این آئین نامه انتخاب روش واحدی در برگزاری آزمونهای دانهای 6 و بالاتر به منظور حفظ استاندارد کاراته ایران، به نحوی که فقط داوطلبین واجد شرایط مندرج در آئین نامه بتوانند در آزمونها شرکت نمایند و ممتحنین با اجرای کامل این آئین نامه موجب ارتقاء سطح کیفی کاراته کشور و موجب اعاده امتیاز دان و درجه بندی کاراته کشور گردند.
ماده یک : 
تعریف داوطلب واجد شرایط
داوطلب واجد شرایط به کسی گفته می شود که دارای کلیه شرایط مندرج در جدول پیوست (که توسط کمیته فنی در تاریخ 25/2/87 به تصویب رسیده است) باشد.
تبصره 1 :
نداشتن حتی یک شرط از شروط مذکور، یا نادیده گرفتن توسط مسئولین اجرایی آزمون، یا فدراسیون، صلاحیت داوطلب را برای شرکت در آزمون مربوطه سلب می نماید.
تبصره 2
آزمون دان 6 و بالاتر فقط از طریق کمیته فنی و با تشکیل کمیته آزمون مرتبط صورت می گیرد.
ماده دو
کمیته آزمون و تشکیلات
کمیته آزمون یکی از کمیته های (وابسته) به کمیته فنی می باشد و اعضای آن متشکل از 7 نفر و به انتخاب کمیته فنی برای هر دوره آزمون خواهد بود.
تبصره 1 :
اعضای کمیته آزمون متشکل از اعضای ثابت که با سبک متقاضیان هماهنگی داشته باشد به انتخاب کمیته فنی و تائید رئیس فدراسیون تعیین می گردند.
تبصره 2
به اعضای کمیته آزمون برای انجام وظیفه حق آزمونی متناسب با تعداد شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت.
از بین اعضاء کمیته آزمون یک نفر بعنوان رئیس و یک نفر بعنوان دبیر با رأی اعضاء کمیته فنی تعیین می گردند.
ماده سه