کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

۱ مطلب با موضوع «کیوکوشین کای کاراته :: سوگند نامه» ثبت شده است

سوگند نامه کیوکوشین

 

ما جسم و دل خود را پرورش می‌دهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم.

 

راه راستین مبارزه را می‌پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم.

 

با قدرتی راستین می‌کوشیم تا روح فروتنی را در خود بوجود آوریم .

 

ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد.

 

و به درجات بالا تر از خود احترام می‌گذاریم.

 

ما از خشونت می‌پرهیزیم.

 

وهمواره به یاد پروردگار تواناییم.

 

ما هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

 

همواره به عقل و قدرت می اندیشیم و خواست های دیگر را از خود می رانیم.

 

تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد و می‌کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم.

اوس