کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

۱ مطلب با موضوع «آموزش کیوکوشین کای کاراته :: معرفی کاتا ها» ثبت شده است

کاتا (به ژاپنی: یا ) واژه‌ای ژاپنی است که الگویی از جابجایی‌ها را که به تنهایی یا به همراه فرد یا افرادی دیگر انجام شود را مشخص می‌کند. کاتا در کاراته با دنباله‌ای مشخص از حرکات به همراه چرخش‌ها گفته می‌شود که بر اساس اصولی مشخص انجام می‌شوند. کاتارو باید حرکات دشمن را پیش خود تجسم کرده و حرکات خود در کاتا را پاسخ آن‌ها فرض کند. کاتاها توسط اساتید پیشین کاراته، برای آموزش اصول نبرد و جابجایی‌ها به هنرآموزان خود ایجاد شده‌اند. بیش از صد کاتا در فرم‌ها و سبک‌های مختلف کاراته وجود دارند که از هرکدام نیز نسخه‌های مختلفی با برخی تفاوت‌های کوچک وجود دارد.
بطور معمول کاتا را مرحله‌به‌مرحله آموزش می‌دهند. کاتاهای قبلی تکرار می‌شوند تا هنرآموز با بیشتر شدن تجربه و دانشش بتواند قدرت و تکنیک بهتر کاتای جدید را به درستی بفهمد. سبک‌های مختلف کاراته،کاتاهای مختلف و یا نسخه‌های مختلفی از یک کاتای واحد را تمرین می‌کنند. برخی از کاتاهای با دو نام، یکی ژاپنی و دیگری با نام چینی یا اوکیناوایی آن شناخته می‌شوند.
این فیلم ها و دستورالعمل های اموزشی  به شما در یادگیری کاتاها  همچنین در  آزمون کمربند یاری خواهد کرد لذا هنر جویان عزیز توجه کنید که که کاتاها در مدارس مختلف کمی در حرکات تفاوت هست یا توسط استاد آن باشگاه سفارشی شده است لذا در استفاده از این کاتا ها استاد خود را نیز در جریان بگذارید .
سپاس از همراهی شما 

اسامی کاتاها

Taikyoku son ichi , ni , san

تای کیو کو سونو ایچی, نی , سان

Sokugi Taikyoku sono ichi,ni,san

سوکوگی  تای کیو کو سونو ایچی , نی , سان

Sokugi Taikyoku sono yon.(Iko3)

سوکوگی  تای کیو کو سونو یون

Pinan sono ichi,ni,san,yon,Go

پینان سونوایچی , نی, سان ,یون, گو

Sanchin no Kata

سانچین نو کاتا

Tensho

تنشو

Sanchin Tensho(Iko3)

سانچین تنشو

En Tensho (Iko3)

ان تنشو

Tesuki No Kata

تسوکی نو کاتا

Yantsu

یانتسو

Ge Ki Sai Dai

گکی سای دای

Ge Ki Sai Sho

گکی سای شو

Saifa (Saiha)

سایفا (سای ها )

Sei Pai

سی پای

Garyu

گاریو

Sein Chin

سین چین

Kan Ku

کان کو

Sushi ho

سوشی هو