کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

۲ مطلب با موضوع «آموزش کیوکوشین کای کاراته :: طرز نشستن و ایستادن» ثبت شده است


داچی ها

اسامی داچی

لاتین

مفهوم

هیسوکوداچیHeisoku dachi

ایستادن معمولی (پاها چسبیده)

موسوبی داچی

Musubi dachi

پاشنه ها به هم پنجه ها با فاصله

هی کو داچی

Hiko dachi

ایستادن موازی

سانچین داچی

Sanchin dachi

حالت ساعت شنی

زنکو تسوداچی

Zenkutsu dachi

اصلی ترین داچی (ایستادن متمایل به جلو)

کیبا داچی

Kiba dachi

نشستن روی اسب

تزوری آشی داچی(سوری آشی داچی)

Tsuruashi dachi

ایستادن مرغ ماهی خوار

نکو آشی داچی

Nekoashi dachi

ایستادن گربه ای

کوکو تسو داچی

Kokutsu dachi

ایستادن متمایل به پشت

کمیته داچی

komite dachi

آماده برای مبارزه

کاکه آشی  داچی

Kakoashi dachi

پا قلابی

اوچی  ها جی داچی

Uchihachigi dachi

پاها به اندازه عرض شانه(سر پا مایل به داخل

شی زن داچی

Shizen dachi

پاها به اندازه عرض شانه

 

کلیپ آموزشی داچی _  مدت زمان: 3 دقیقه 37 ثانیه