کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

tezuka

کایچو توروتزوکا


رئیس سازمان جهانی کیوکوشین   iko4  تزوکا


توروتزوکا در دوم مارس 1942 در شهر توکیو ی ژاپن متولد شد خواهرش ماساکو زمانیکه دانشجوی کالج بود منشی سوسای اویاما شد.
توروتزوکا ابتدا در سال 1965 در مورد مبارزه با دستهای خالی علیه سگهای وحشی و گاوهای نر از اویاما شنیده بود.تزوکا در سال 1960 زمانیکه در کالج بود برای اولین بار ماس اوباما را ملاقات کرد.آنها دوستانی صمیمی شدند،سوسای خیلی زود تزوکا را تشویق کرد تا به سبک کیوکوشین رو آورد،اما تزوکا در آن زمان بسیار مشغول بود.
در سال 1964 بعد ا فارغ التحصیلی، تزوکا به یک تاجر تبدیل شد.او به خوبی یک مهندس طراح صنعتی بود . سوسای از وی خواست تا در جلسات عمومی شرکت کند و به سازمان کیوکوشین کاراته ملحق شود.در سال 1974 تزوکا اولین دوجو را در چیپا بر طبق قوانین ماس اویاما تاسیس کرد و در آگوست سال 1976 درجه شیهان را از اویاما در یافت کرد. در سال 1979 اولین تورنمنت را در شهر چیپا سازماندهی کرد. بسیاری از مبارزان متعهد در این تورنمنت شرکت کردند.
پس از مرگ ناگهانی سوسای اویاما در 26 آپریل 1994 سازمان کیوکوشین کاراته هیچگونه وصیت نامه ای در این باره که یکی از پیروانش را بعنوان رئیس سازمان و جانشینی انتخاب کرده باشد پیدا نکرد و این مسئله باعث زحمت فراوان سازمان در ژاپن شد.پس از چندین سال مشورت ارشدین سازمان در ژاپن تصمیم گرفتند تزوکارا بعنوان رئیس سازمان کیوکوشین اویاما انتخاب کنند و از تزوکا خواستند تا کار سوسای را ادامه دهد.آنها احساس کردند که شیهان تزوکا بهترین نماینده ای است که آرزویش را در کاراته بین المللی داشته اند.
او مردی عاقل،صادق،وفادار،فنی و مردی که بیش از 30 سال نزدیکترین ئوست مرد با نفوذ ژاپن،یعنی سوسای اویاما بوده است.او بسیار روشنفکر بود و روشها یی که در روح سوسای بود را میفهمید، بدون اینکه آن سبکها و روش ها بتواند او را از هدف و ماموریت اصلی اش دور کند.
متاسفانه به محض شروع تعهدش در سازمان کیوکوشین کاراته برای ماهها در بیمارستان بستری شد. هنگامی که به سازمان برکشت،دوباره سر در گمی در گروه پیدا شد. ولی با اثبات رسمی درجه ارشد به نمایندگی گروه کیوکوشین در آمد و خود ریاست سبک تورو تزوکا  IKO4  به ثبت رسید.
کایچو تورو تزوکا بنیانگدار و ریاست سبک جهانی کیوکوشین کاراته  تزوکا در جهان است.در سال 2000 بعنوان   IKO 4  به ثبت رسید.ایشان در حال حاضر دربیش از 60 کشور در سراسر دنیا نماینده دارد و در کشور عزیز مان ایران، شیهان محمد رضا آذوغ که از پیشکسوتان با سابقه کیوکوشین کشورمان ،تنها نماینده رسمی و بنیانگذار سازمان جهانی کیوکوشین کاراته تزوکا در ایران میباشد.