کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

در کیوکوشین هفت کمربند وجود دارد که در زیر مشاهده میکنید

 

 

پایینترین درجه

 

موکیو

سفید

کیو ده

نارنجی

کیو نه

نارنجی

کیو هشت

آبی

کیو هفت

آبی

کیو شش

زرد

کیو پنج

زرد

کیو چهار

سبز

کیو سه

سبز

کیو دو

قهوه ای

کیو یک

قهوه ای

دان یک

مشکی

دان دو

مشکی

دان سه

مشکی

دان چهار

مشکی

دان پنج

مشکی

دان شش

مشکی

دان هفت

مشکی

دان هشت

مشکی

دان نه

مشکی

دان ده

مشکی

بالاترین درجه